06:00 - 07:00
הכל זהב
07:00 - 08:00
נאוה בבוקר
08:00 - 09:00
נדלניסט
09:00 - 10:00
המומחים
10:00 - 12:00
זירה חופשית
12:00 - 14:00
הפאנל
עכשיו בשידור
מוסיקה