עורכת דין שהתבקשה לחוות את דעתה, קבעה כי סירובה של מועצת העיר לאשר סעיפים הנוגעים לטיפול בחזירי הבר, עלולה לחשוף את נבחרי הציבור ואת העירייה לתביעות

אודיה שווץ פרסום: 12:46 - 13/04/23
חזירים בחיפה
חזירים בחיפה | צילום (ארכיון): עומר מוזר

החלטת מועצת העיר חיפה שלא לאשר סעיפים הנוגעים לטיפול בחזירי הבר עשוי לחשוף אותם לתביעות אישיות. כך עולה מחוות דעת חיצונית שהזמינה עיריית חיפה והגיעה לידי רדיו חיפה.

חוות הדעת, אותה כתבה עו"ד אורית רואס, מתייחסת להשלכות אפשריות של החלטת מועצת העיר בישיבה שהתקיימה ב-15 למארס, שלא לאשר את סעיפי התקציב הנוגעים לשיתוף הפעולה עם רשות הטבע והגנים לטיפול בחזירי הבר, בהם חשיפת העירייה ונבחרי הציבור לתביעות מצדדים שלישיים.

עו"ד רואס ציינה בחוות דעתה כי בפני חברי המועצה הונחה טרם הדיון חוות דעתה של היועצת האקולוגית של העירייה, שתמכה באישור הסעיפים ככלי להתמודדות עם הסכנות שבהתרבות החזירים. 

"במהלך הדיון אף הבהירה היועצת המשפטית של העירייה כי בטרם קבלת החלטה על חברי המועצה לבחון את המסמכים שהונחו בפניהם ואת חוות הדעת המקצועית, על מנת לקבל החלטה עניינית סבירה. כאמור לעיל חרף כך בחרה המועצה שלא לאשר את מרבית הסעיפים", כתבה עו"ד רואס בחוות הדעת.

"תוכנית הפעולה המקיפה ושיתוף הפעולה עם הרגולטור (רט"ג) אף מספקים מעטפת הגנה לעירייה בפני תביעות בכלל ובהיבט הביטוחי בפרט, בלעדיהן עשויה העירייה להיות חשופה ללא הגנה מספקת לתביעות קנייניות ונזיקיות ואף חמור מכך לאי הענקת הכיסוי הבטיחותי על ידי מבטחי העירייה".

בעקבות החלטת מועצת העיר, העירייה פנתה ב-16 למארס לממונה על המחוז מטעם משרד הפנים, כדי שיעשה שימוש בסמכותו ויאשר את סעיפי התקציב אך תשובתו טרם התקבלה.

"הנזקים הנגרמים על ידי חזירי הבר חושפים את העיריה לתביעות רבות", הבהירה עו"ד רואס. "בהעדר תקציב לביצוע התוכנית במלואה כאמור בחו"ד האקולוגית יגבר הקונפליקט אדם חיית בר דבר אשר לא מן הנמנע יוביל לגידול במספר התביעות נגד העירייה ונבחרי הציבור וייתכן שאף יירע את מצבה של העירייה בהתגוננות מול תביעות אלה.

"ככל ותאלץ העירייה לצמצם את פעולותיה למיגור תופעת חזירי הבר, במסגרת התוכנית המקיפה למיגור התופעה הננקטת היום ואשר בהתאם לחוות דעתם של בעלי המקצוע נושאת פרי, עשויה למצוא עצמה העירייה וחברי המועצה באופן אישי חשופים לתביעות ולאי מתן כיסוי ביטוחי על ידי חברת הביטוח".

לסיכום נכתב: "על חברי המועצה מוטלת האחריות לקיום ולשמירה על הסדר הציבורי, סירובם לאשר את מרבית הסעיפים למיגור תופעת חזירי הבר חושפת את העירייה לתביעות. מטבע הדברים עלולים חברי המועצה להיות חשופים באופן אישי לתביעות".