במכתב התראה דורש הוועד מקיריל קארטניק להתנצל על דברים שאמר בישיבת מועצת העיר. חבר מועצת העיר: "לא אתן לאף אחד להשתיק אותי"

אודיה שווץ פרסום: 12:50 - 24/05/23

חבר מועצת העיר חיפה, קיריל קארטניק, קיבל בשבוע שעבר מכתב התראה מוועד עובדי עיריית חיפה, באמצעות עו"ד מרדכי לוין, ובו דרישה להתנצלות על דברים שאמר בישיבת מועצת העיר.

במכתב ההתראה צוין כי קיריל אמר בישיבת המועצה שנערכה ב-14.5.23 כי "ועד העובדים של עיריית חיפה מתנהל כמו מאפיה", כאשר הדברים צולמו ופורסמו ברבים. "בחרת בריש גלי להכפיש ולהבאיש את שמו הטוב של ועד העובדים ללא כל הצדקה ו/או מקור מידע התומך בטענתך המופרכת תוך שימוש בביטוי אשר מטרתו לשים ללעג ולבוז את מרשי ואף ייחוס של תכונות פליליות בעצם השוואת ועד העובדים ל"מאפיה"", נכתב.

אמנון עידו | צילום: תום וקנין
יו"ר ועד העובדים, אמנון עידו | צילום: תום וקנין

ועד העובדים טוען כי הדברים עולים לכדי הוצאת לשון הרע לצורך עשיית הון פוליטי על חשבונו. הוועד דורש מקארטניק לפרסם מיידית התנצלות תוך 7 ימים, כאשר הנוסח יאושר על ידם. בנוסף מציינים בוועד כי "אין זו הפעם הראשונה בה הנך פועל להוצאת דיבתו של ארגון העובדים בעיריית חיפה, כאשר פעם אחר פעם דבריך נאמרים באופן החורג משמעותית מביקורת ציבורית מקובלת ותוך שימוש בביטויים מתריסים, פוגעניים ומשפילים, וזאת נוכח השימוש שהנך עושה במילים חריפות אשר אינן עולות בקנה אחד עם עובדות המציאות ועולות כאמור לכדי הוצאת לשון הרע".

בתשובתו לוועד, שנשלח באמצעות עו"ד שי פניני, כי הוא מכחיש את תוכן המכתב ודוחה את הדרישות. "ראשית ועוד בטרם אשיב לפניית מרשתך", נכתב, "נדמה כי על מנהלי מרשתך ועל מרשתך ועד העובדים בעיריית חיפה לדאוג כי הגוף היציג של עובדי עיריית חיפה יתנהל בצורה תקינה ושקופה ולא לפעול לקידום וקבלת שכר שלא כדין של מקורבי ועד העובדים – במקום להשתלח על נציג ציבור העושה את מלאכתו נאמנה (בעניין זה, נדמה כי שעל מרשתך שהיא מבין "הכוכבים" בדו"ח מבקר העירייה העיריה לנהוג בצניעות רבתי כאשר היא מעלה טענות מן הגורן ומן היקב)".

קיריל קארטניק | צילום: מיכה בריקמן
קיריל קארטניק | צילום: מיכה בריקמן

קארטניק טען כי דבריו של הוועד מהווים איום סרק וניסיון כושל להלך אימים, שכן לא צורף למכתב אישור מטעם היועצת המשפטית לממשלה. בסיכום המכתב הבהיר עורך דינו של קארטניק: "מרשי מבקש להודיע למרשתך כי לא יחדול ומלבקר את נציגי מרשתך אשר מתנהלים בצורה פסולה ובלתי חוקית – כפי שנקבע בדו"ח מבקר העירייה וכי חבל מאוד שמרשתך מבזבזת את כספי עובדי עיריית חיפה במשלוח איומי סרק בלתי מבוססים כלפי חברי מועצת העיר".

קארטניק מסר לרדיו חיפה: "חבל מאוד שוועד העובדים משתמש בכספי ציבור על מנת לנסות להשתיק את חברי מועצת העיר שעושים את העבודתם הנאמנה. בדוח מבקר העירייה רואים בבירור את ההתנהגות הבריונית שלהם בהעלת דרגות כפולות לעצמם וחלוקת רכבים כאילו עירייה זה משאב פרטי שלהם.

"אני לא אתן לאף אחד להשתיק אותי ואמשיך לעשות את עבודתי הנאמנה לטובת תושבי חיפה! וממליץ לאחראים על המכתב הזה להתנצל מול תושבי חיפה".