בעוד כמעט שבועיים יחול המועד האחרון על פי חוק לאישור התקציב. שרית גולן: "היה ניתן לעשות זאת כבר בינואר אך קליש העדיפה את טובתה הפוליטית"

אודיה שווץ פרסום: 13:17 - 07/08/23
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר

חברי מועצת העיר קיבלו זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין, שתתקיים ביום רביעי הבא (16.8), במהלכה יתבקשו לאשר את תקציב העירייה לשנת 2023.

ב-24 למאי אושר תקציב המדינה. על פי החוק, המועד האחרון לאישור התקציב בעירייה הוא שלושה חודשים לאחר אישור תקציב המדינה, כך שלמעשה המועד האחרון לאישורו הוא בעוד כשבועיים.

נציין כי מכיוון שלא אושר תקציב לשנת 2023, העירייה מתנהלת מתחילת השנה על בסיס התקציב של השנה שעברה, באופן שחילקו אותו ל-12 וזהו התקציב שיועד לכל חודש.

לפני כשבועיים אישרה ועדת הכספים את התקציב, לאחר שבוצעו שינויים בכמה סעיפים. חברי מועצת השינוי החברים בוועדה תמכו בתקציב המתוקן, ובשל כך מסתמן כי יתמכו בתקציב גם בישיבת המועצה. תרחיש נוסף שעלול לקרות הוא שהתקציב לא יאושר עד למועד האחרון ואז יקרו אחת משתי אופציות: תמונה ועדה קרואה או שהעירייה תקבל ארכה נוספת לאישור התקציב.

שרית גולן | צילום: רדיו חיפה
שרית גולן | צילום: רדיו חיפה

"באיחור של שמונה חודשים, זימנה קליש ישיבת מועצה לאישור תקציב עירוני ולאחר מספר פניות והתראה בנקיטה בהליכים משפטיים", אומרת שרית גולן, חברת מועצת העיר החברה בוועדה ומתמודדת על ראשות העיר.

לדבריה, ראש העיר פעלה במכוון כדי לעשות זאת ברגע האחרון ובך לייצר אפשרות לפיזור המועצה, אותה מועצה "שלא מאפשרת לה לפעול בבזבוז כספים וללא מנהל תקין. כך למשל, גם הפעם ביקשה קליש לתקצב שלא כדין עובד לעמותה חרדית במסווה של תקצוב לעובד עירייה.

"בוועדת הכספים אישרנו תקציב תוך ביצוע השינויים הנדרשים שיבטיחו מנהל תקין מצד אחד, ויותר שירות לתושבים מן הצד השני. בישיבת המועצה הקרובה צפוי להתאשר התקציב עם השינויים שערכנו. כל זאת היה ניתן לעשות כבר בינואר 2023 אך קליש העדיפה את טובתה הפוליטית על פני טובת תושבי חיפה".