מנתוני סקר רדיו חיפה ומכון 'מדגם' עולה, כי כ-81% מהתושבים שבחרו בעינת קליש בבחירות הקודמות אינם מרוצים מתפקודה. באיזה מגזר שביעות הרצון הייתה הגבוהה ביותר?

מערכת רדיו חיפה פרסום: 12:10 - 04/09/23
עינת קליש | צילום: ראובן כהן, דוברות העירייה
עינת קליש | צילום: ראובן כהן, דוברות העירייה

רוב תושבי חיפה שבחרו בעינת קליש בבחירות הקודמות (81.3%), העידו כי אינם מרוצים מתפקודה, לעומת 16.1% שסך הכל היו מרוצים מתפקודה. כך עולה מסקר שערך מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע, עבור רדיו חיפה.

עוד עולה מנתוני שביעות הרצון של התושבים, כי בקרב המגזרים החרדי והערבי – שיעור שביעות הרצון מתפקודה של קליש היה גבוה ביחס לשאר האוכלוסייה. בעוד באוכלוסייה הכללית שיעור שביעות הרצון מקליש עומד על 12.6%, שיעור שביעות הרצון במגזר הערבי עומד על 32.7%, ובמגזר החרדי על 20.4%.

בפילוח על פי שכונות עולה, כי בעיר התחתית, מערב חיפה והדר הכרמל שביעות הרצון מתפקודה של קליש היא הגבוהה ביותר (15.5%), והנמוכה ביותר נרשמה בשכונות הכרמל ורמות הכרמל (9.7%).

כפי שפורסם ברדיו חיפה בסוף השבוע, מהסקר עולה כי כשליש מתושבי חיפה אינם יודעים במי יבחרו בבחירות. בפילוח על פי גיל עולה, כי 40% מבני 44-27 עדיין לא החליטו במי יבחרו, זאת בהשוואה לשיעור המתלבטים בקרב בני 45+ שעומד על 26% בלבד.

הסקר בוצע באופן משולב: טלפונית ממוקד הסקרים הממוחשב של חברת "מדגם" ובאמצעות הפאנל האינטרנטי iPanel. בסקר השתתפו 501 מרואיינים, המהווים מדגם מייצג של כלל בעלי זכות ההצבעה (+17) בחיפה. טעות הדגימה המרבית בסקר: 4.4%+ מועד איסוף הנתונים: 29-31/8/2023.

00:00 - 20:00
השידורים יתחדשו במוצאי יום כיפור
20:00 -