באולפן: דולב נישליס, ניסן קניאס, דרור מרשליקוביץ ואיריס אלטמן

מערכת רדיו חיפה פרסום: 12:00 - 15/12/23