איציק בלס פנה לראש העיר בבקשה לדעת אילו פעולות ביצע מנהל אגף הפיקוח על הבנייה מאז שמונה לתפקיד – למרות שלא עמד בתנאי הסף: "הנני סבור שכל המסמכים שטופלו על ידו בסמכות מהנדס העיר אינם חוקיים"

אודיה שווץ פרסום: 12:20 - 19/12/23
איציק בלס
איציק בלס | צילום: פוטו חנין

חבר מועצת העיר חיפה איציק בלס פנה לראש העיר עינת קליש בשאילתה, בנוגע למינוי מנהל אגף הפיקוח על הבנייה למרות שלא עמד בתנאי הסף של המכרז, וביקש לקבל הבהרות אודות הפעולות שביצע. העתק לשאילתה נשלח גם לשר הפנים, היועצת המשפטית לממשלה, מבקר המדינה, הממונה על המחוז במשרד הפנים, היועצת המשפטית של העירייה ומבקר העירייה.

כפי שפורסם ברדיו חיפה, העירייה מינתה לתפקיד מנהל אגף הפיקוח את ג'מאל כתאנה, שלו רישיון של מודד מוסמך ולא מהנדס אזרחי או אדריכל רשוי כפי שנדרש על פי המכרז שפורסם באפריל 2023. בשאילתה לראש העיר כתב בלס כי פנה כבר ביולי 2022 אליה בנושא וכתב באותה פנייה כי "נודע לי שלכאורה מי שעסק בהכנת המכרז תפר את תנאי הסף לפי מידתו או מידת מקורביו, דבר שהדעת אינה סובלת".

אתר בנייה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
אתר בנייה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

עוד כתב בלס בשאילתה: "היום מתברר לי לדאבוני הרב שהתכתובת איתך שלא נענתה, ההצעה לסדר שלא טופלה כיאות, והשאילתה שנענתה במועצת העיר, הכל מכל וכל כול, ולמרות הכל, נבחר מהנדס גיאודזייה לתפקיד בניגוד לתנאי הסף שנקבעו במכרז, וכן בפנייה למשרד הפנים להאצלת סמכויות מהנדס העיר. האם בסמכות מהנדס גיאודזייה שלא עמד בתנאי הסף של המכרז הוענקה לו סמכות חוקית של מהנדס עיר, לחתום על היתרים, קנסות, צווי הריסה, צווי הפסקת עבודה?"

לאור זאת מבקש בלס את רשימת ההיתרים, היתרי תחילת עבודות, צווי הפסקת עבודה, צווי הריסה, קנסות והודעות קנס שנחתמו על ידי מנהל האגף "בחוסר סמכות חוקית", כך לדבריו, "מאחר והנני סבור שכל המסמכים שטופלו על ידו בסמכות מהנדס העיר אינם חוקיים".