באולפן: דולב נישליס, ניסן קניאס, דרור מרשליקוביץ ואיריס אלטמן

מערכת רדיו חיפה פרסום: 12:00 - 22/12/23