מנתונים שהציג מכון המחקר של הכנסת בוועדת החינוך של הכנסת, עולה כי במחוז חיפה פערי המיגון הן במקום השני בישראל. משרד החינוך: "הפערים הם תולדה של מצב מתמשך והחלטות של המדינה לאורך השנים"

מערכת רדיו חיפה פרסום: 15:48 - 26/12/23
ממ
ממ"ד | צילום (אילוסטרציה): shutterstock

מרכז המחקר והמידע של הכנסת הציג היום (שלישי) בוועדת החינוך של הכנסת נתונים עדכניים אודות פערי המיגון בבתי הספר ברחבי הארץ. הנתונים מבוססים על מידע שהעביר משרד החינוך למרכז המחקר בנוגע למרחבים מוגנים בכ-4,800 בתי ספר (פחות מאלו הקיימים כיום בישראל).

מניתוח שביצע המרכז לנתוני הדוח, עולה כי שיעור פערי המיגון במ"ר בכלל המוסדות האמורים עומד על כ-26%, כלומר לכ-472 אלף תלמידים בישראל אין מיגון תקני.

פערי מיגון נמדדים על פי המפתח של 0.5 מ"ר לכל תלמיד. במשרד החינוך טוענים כי הפערים נמוכים מהפעמים במרחב הציבור הכללי (30%).

מפילוח על פי מחוזות, עולה כי פערי המיגון הגדולים ביותר היו במחוז ירושלים (כ-35%) ומחוז חיפה (כ-33%). באזור קו העימות בצפון עומד הפער על 9.5%.

משרד החינוך ביצע פילוח בשיטה שונה – על פי רמות מיגון – ממנו עולה כי במחוז חיפה אין כלל מיגון ב-10% מהמוסדות, ב-5.5% יש מיגון נמוך, ב-11% יש מיגון חלקי, ב-33% יש מיגון מלא וב-41% יש מיגון פלוס – כלומר יותר מהנדרש. מהנתונים בכלל הארץ עולה כי בכ-15% מהמוסדות אין כלל מיגון, ובכ-21% רמת המיגון היא נמוכה או חלקית.

נתוני פערי המיגון | צילום מסך: דוח מרכז המחקר של הכנסת
נתוני פערי המיגון | צילום מסך: דוח מרכז המחקר של הכנסת

האחריות לבניית המרחבים המוגנים מתחלקת בין משרד החינוך, האחראי על אישור תכניות הבנייה ותקצובן, ובין הרשות המקומית האחראית על הבנייה בפועל. במשרד החינוך הסבירו כי הנתונים הינם תולדה של מצב מתמשך והחלטות של המדינה לאורך שנים, וכן לאור תרחיש ייחוס להיערכות למלחמה שתימשך כ-3 שבועות.

ממשרד החינוך נמסר: "מערכת החינוך מקיימת סקרי מיגון בבתי הספר בכל רחבי הארץ בשגרה, כחלק מהיערכות לחירום ומלחמה למצב של למידה פיזית בחרום. פערי המיגון משתנים ממוסד למוסד גם בתוך רשות יש שונות רבה. פערי המיגון במוסדות חינוך עומד על כ-20% בכלל הארץ בממוצע והם תולדה של מצב מתמשך והחלטות של המדינה לאורך שנים וכן לאור תרחיש ייחוס להיערכות למלחמה שתימשך 3 שבועות.

"ככלל, השלמת פערי המיגון מחייבת תקציבי עתק ייעודיים וחיצוניים למשרד החינוך, בניית צוותי חירום וכו'. כמו כן, קיימות הנחיות והוראות בחוזר מנכ"ל שע"ח כיצד על המנהלים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות להיערך ולפעול במגבלות מיגון – בניית תכנית למידה גמישה ואלטרנטיבית במרחבים מוגנים חליפיים, למידה במשמרות, למידה מקוונת מרחוק, תכניות הפגה במרחב הרשות ומחוץ לאזורים מסוכנים ועוד".