באולפן: תומר לוי, רפאל אוסמו, ניסן קניאס וצחי נקאש

מערכת רדיו חיפה פרסום: 12:00 - 09/02/24