מועצת החינוך העירונית תמנה 45 חברים אשר יגבשו את חזון העיר לחינוך. ימונה יו"ר שינהל ויפקח על בניית תוכנית עבודה. המועצה אישרה תקצוב לניקיון בפסח, אירועי עצמאות ושכר עוזרי סגנים ומנכ"ל

אודיה שווץ פרסום: 08:01 - 08/04/24
מועצת העיר | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
מועצת העיר | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

אתמול (שני) התכנסה מועצת העיר בשנית, כשעל סדר יומה היו מספר נושאים כמו אישורי תקצוב שבוע הלאום, תקצוב ניקיון וגינון לקראת חג הפסח, תקצוב שכרם של עוזרי סגני ראש העיר ושכר עוזר מנכ״ל, האצלת סמכויות למנכ"ל העירייה, הארכת תוקף חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים, השלמת מינויים בתאגידים ואישור החלטת הצעה בדבר הקמת מועצת חינוך עירונית.

המועצה אישרה הקמת מועצת חינוך עירונית שתהווה את פורום החינוך הרשותי. ראש העיר יונה יהב ימנה יו"ר שינהל את בניית תוכנית העבודה האסטרטגית ויפקח על הוצאתה אל הפועל. מועצת החינוך העירונית תכלול 45 חברים ותחומי האחריות שלהם יהיו בנושאי גיבוש חזון העיר לחינוך, שממנו יגזרו מטרות ויעדים, סיוע בגיבוש מדיניות חינוכית ארוכת טווח של הרשות, ייזום מיזמים חדשניים בחינוך, סיוע בגיוס משאבים, השלמת ציוד ועוד. 

בנוסף, אישרה המועצה תקצוב שכר עוזרי סגני ראש העיר ושכר עוזר מנכ"ל לשנת 2024 על סך מיליון שקלים, וכן אושר תקציב בסך 1.2 מיליון שקלים במימון קרן עודפי תקציב עבור ניקיון וגינון לקראת ובמהלך חג הפסח; 500 אלף שקלים עבור ניקיון צירים ראשיים; 123,100 שקלים עבור ניקיון חבל הדר ועוד 374 אלף שקלים לתגבור שני צוותים בכל חבל.

חברי מועצת העיר אישרו את תקציב אירועי ערב יום העצמאות ויום העצמאות בסך 3 מיליון שקלים, כפי שפורסם אתמול ברדיו חיפה וכן אושרה השלמת מינויים בתאגידים – יונה יהב יהיה יו"ר מת"מ וקרן תרבות חיפה.