בעקבות הזרמת שמן הידראולי לנחל הקישון בסמוך למעגן שביט במפרץ, מפקחי המשרד להגנת הסביבה מנחים את עובדי המעגן לחסימה ולטיפול בזיהום מי הנחל. נראה כי מקור הזיהום הוא קבלן עבודות ימיות שפועל במעגנה

אודיה שווץ פרסום: 13:32 - 16/05/24
הקישון המזוהם | צילום: מיכאל סיוון, המשרד להגנת הסביבה
הקישון המזוהם | צילום: מיכאל סיוון, המשרד להגנת הסביבה

במסגרת סיור פיקוח של מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה, התגלתה הזרמה של שמן הידראולי לנחל הקישון בצמוד למעגן הדיג שביט במפרץ חיפה. ההזרמה הופסקה ומבוצעות בשעה זו פעולות לחסימה וספיגת הכתם על ידי עובדי המעגנה.

על פי החשד, מקור הזיהום הוא קבלן עבודות ימיות שפועל במעגנה. על פי הערכה ראשונית, מדובר על כ-200 ליטר שמן הידראולי. מפקחי היחידה הימית של המשרד נמצאים בשטח לוודא את המשך הטיפול בזיהום וכן לבירור נסיבות האירוע. המשרד יפעל בהתאם לממצאים.

שמן הידראולי בנחל הקישון | צילום: מיכאל סיוון, המשרד להגנת הסביבה
שמן הידראולי בנחל הקישון | צילום: מיכאל סיוון, המשרד להגנת הסביבה

בנוסף לאירוע במעגן שביט, וללא קשר אליו, המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי בהמשך להתראה שהתקבלה במשרד ממערכת הניטור הלוויינית של EMSA (ארגון בטיחות הספנות האירופי) על חשד לכתם שמן 4 מייל ימי מערבית לחופי חיפה (כ-7 קילומטר), מול ראש כרמל, הבוקר (חמישי) ביצעו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה סיור ימי לבדיקת ההתראה בדבר החשד. 

בסיור לא נמצאו סימנים או עדויות לזיהום ים בשמן בכל הגזרה מהאזור החשוד, וגם לא במסלול שהופק במודל שפך שמן כמסלול אפשרי להגעתו. חדר ה-RCC של רשות הספנות והנמלים, מרכז תיאום והצלה בים, ימשיך לבצע במקביל בדיקה מול כלי שיט באזור למשך מעקב. לא התקבלו אינדיקציות נוספות לכתם מגופי חירום נוספים באזור, זולת החשד שעלה במערכת הניטור הלווייני.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי המשרד ימשיך לעקוב ולנטר, ויעדכן בהמשך ככל שיהיה צורך.

בעקבות הזרמת שמן הידראולי לנחל הקישון בסמוך למעגן הדיג שביט, נמסר מרשות נחל הקישון: "רשות הנחל נמצאת בקשר הדוק עם המשרד להגנת הסביבה בכל הקשור לטיפול באירוע הזיהום ובהליך האכיפה כנגד המעוול הסביבתי. נכון לעתה, צוותים מטעם מעגן הדיג של חברת נמלי ישראל מטפלים בזיהום על פי ההנחיות שניתנו, ובהן תיחום כתם השמן ומניעת התפשטותו לכיוון הנחל והים. רשות נחל הקישון תמשיך לפעול לשמירה והגנה על נחל קישון וסביבתו".