היום (חמישי) חתמה ד"ר סוניה חביב, רופאת מחוז חיפה, על צו סגירה לליאב בוטיק פטיסרי בקרית ים. הצו הוצא בעקבות ליקויים חמורים והצהרה של הבעלים שלא להפעיל את העסק בזמן שבמקום מתבצע שיפוץ. בביקורת נמצא שהפעילות היצרנית לא הופסקה בניגוד למוצהר

בתיה גלעדי פרסום: 18:14 - 23/05/24
ליאב מזרחי בוטיק פטיסרי
ליאב מזרחי בוטיק פטיסרי

ד"ר סוניה חביב, רופאת מחוז חיפה, חתמה היום (חמישי) על צו הגבלה מנהלי (צו סגירה) לעסק ליאב מזרחי בוטיק פטיסרי מרחוב לכיש 9, קרית ים.

במכתבה כותבת ד"ר חביב: "במסגרת הצו על העסק כולו להיות סגור וללא כניסת לקוחות, וכן כולל הפסקה מיידית של ייצור מזון, הכנת מזון, הוצאת והכנסת סחורה וכל פעילות אחרת במסגרת העסק".

הנימוקים להוצאת הצו הם ליקויים חמורים רבים המהווים סכנה לבריאות הציבור, שנמצאו בביקורת שנערכה במקום בתאריך 20 במאי, כמו מצב תברואי ירוד; הצטלבויות בין מזון גולמי לבין מזון מוכן לאכילה באחסון ובייצור; חומרי גלם רבים, לרבות חומרי גלם רגישים פגי תוקף והעסק פועל ללא רישיון ייצור בניגוד לחוק הגנה על בריאות הציבור.

בשימוע שהתקיים היום בעניין שקילת הוצאת צו הגבלה מנהלי לעסק, מסר הבעלים "כי מאז הביקורת מבוצעות בעסק עבודות ניקיון ועבודות שיפוץ שעתידות להסתיים בתחילת שבוע הבא. הוצהר על ידך כי ייצור המזון בקונדיטוריה והכנת המזון במטבח בית הקפה הופסקו ולא יחודשו עד לתום עבודות השיפוץ וסיום תיקון הליקויים".

ד"ר חביב מוסיפה: "כפועל יוצא השהיתי את החלטתי בדבר הוצאת הצו. ברם הבהרתי בתום השימוע כי אם יתברר שעדיין מתבצעות במקום פעולות ייצור והכנת מזון בניגוד להצהרה יוצא צו באופן מיידי ללא שימוע נוסף. לאחר השימוע נערכה ביקורת בעסק על ידי מפקחת שירות המזון, במסגרתו נמצאו מוצרי מאפה חדשים ממולאים בקרמים ומקושטים בפירות שלא היו בעת הביקורת הקודמת דבר המעיד על המשך ביצוע פעילות יצרנית במקום. כן נמצאו סלטים ותוצרת טרייה שטופה נושאי תאריך הכנה של היומיים האחרונים, כלומר הפעילות היצרנית ופעילות מטבח המזנון בעסק לא הופסקה בניגוד למוצהר.

"מאחר שבעסק עדיין מתבצעות עבודות שיפוץ באזורי העבודה, חלק מעבודות השיפוץ המהותיות כגון סגירת פתחים למניעת כניסת חרקים ומעופפים, הצבת כיור בשטח הייצור טרם הסתיימה, לא ניתן לייצר ולהכין מזון בצורה בטוחה שלא תבטיח זיהומו. העבודות אף לא מאפשרות שהסחורה והציוד בעסק יוצבו במקום מתאים כך שעדיין נשקפת סכנה לבריאות הציבור מהפעלת העסק במתכונת הקיימת ובמצבו הנוכחי".

בנסיבות אלו נאלצה ד"ר חביב להוציא את צו ההגבלה המנהלי ותחולתו היא מיידית.

תגובתו של הבעלים ליאב מזרחי: "מה? אני לא יודע על זה".