חבר מועצת העיר מיכי אלפר פנה ליועצת המשפטית ימית קליין בדרישה לקיים הצבעה חוזרת להקצאת נכס לבית ספר תיכון משולב בדרך הים. כזכור, מועצת העיר ביטלה את ועדת ההקצאות שאישרה את הנכס ואלפר דורש לראות "בהצבעה זו בטלה מעיקרה"

אודיה שווץ פרסום: 09:52 - 06/06/24
תוצאות ההצבעה על אישור פרוטוקול ועדת ההקצאות | צילום: לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים
תוצאות ההצבעה על אישור פרוטוקול ועדת ההקצאות | צילום: לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

לאחר העימות שפרץ בישיבת מועצת העיר האחרונה בין חבר המועצה מיכי אלפר לראש העיר יונה יהב, על רקע החלטת מועצת העיר לבטל הקצאת נכס לבית ספר עלמא לבנות בדרך הים ודרישתו של אלפר לפתוח את ההצבעה בנושא בשנית, הוא פנה הבוקר ליועצת המשפטית ימית קליין בדרישה לקיים הצבעה חוזרת בנושא הקצאת מבנה. 

כזכור, עמותת טללי אור, כך על פי השירות המשפטי, העבירה מידע מוטעה לגבי תלמידות בית הספר שעל בסיסו אושרה הקצאה לכ-100 תלמידות והתברר ש-43 מהןת לא לומדות בבית הספר ו-31 הן תלמידות חוץ שאינן מתגוררות בחיפה.

בנימוקי הוועדה לביטול ההקצאה היא כתבה: "הנתונים עליהם התבססה ההחלטה בדבר התלמידות הרשומות מהווים הטעיה ומצג שווא כוזב. ועדת ההקצאות רואה בחומרה את התנהלות העמותה ובכלל הסגת גבול והטעיית העירייה במתכוון וביודעין בדבר נתוני התלמידות הרשומות  לבית ספר עלמא. ועדת ההקצאות שומרת לעצמה את הזכות לפעול כנגד העמותה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להיפרע ממנה בגין הנזקים שהסבה לעירייה במעשיה או מחדליה".

בסיום ישיבת המועצה אמר אלפר ל"רדיו חיפה" שנעשה מחטף, הן בהליך שהתקיים בוועדה והן בהצבעה וכי אין שופט בישראל שיסגור בית ספר עם 100 תלמידות. עוד הוסיף שהוא מתכוון להגיש עתירה בנושא.

אלפר, אתה לא מוותר. 

"בישיבת המועצה התקיים דיון בניסיון להביא לביטול הקצאה ממניעים זרים. יש להזכיר כי מדובר בהקצאה שאושרה זה מכבר בהליך שנעשה כדת וכדין בקדנציה הקודמת. רשות הדיבור שניתנה לי – וגם היא בקושי רב ולאחר שיג ושיח עם ראש העירייה והיועצת המשפטית – נקטעה לטובת סיכום הצבעה שלא הסתיימה, בעוד חברי המועצה לא השלימו את הצבעתם. כאמור לא נתנה לי ולחברי האפשרות להצביע. הפצרותיי לקיום הצבעה סדורה לא נענו ועד כה לא ברור מה הצביעו החברים. עמדתי הברורה נגד ההחלטה לא מופיעה במסך ההצבעות ואף לא של חברי אלי בן דיין שהביע את התנגדותו באופן נחרץ, אך היא לא מקבלת ביטוי בסיכום ההצבעה".

אלפר מפנה את קליין לסעיף 45 לפקודת העיריות שקובע כי בשעת ההצבעה ימנה מרכז ישיבות המועצה את קולות המצביעים בעד ונגד וקולות הנמנעים וכי אם תוצאות ההצבעה אינן ברורות ליו"ר, או שערער אחד מחברי המועצה עליהן, ימנה היו"ר מבין חברי המועצה שני מוני קולות ויטיל עליהם את מניין הקולות בהצבעה חוזרת. "בזמן אמת, כבר במהלך מליאת המועצה ביקשתי הצבעה חוזרת בהתאם להוראות הדין ולאור אי הבהירות שנוצרה. יש לראות בהצבעה זו כבטלה מעיקרה ויש להביא את הנושא להצבעה חוזרת כדין", הוא אמר.