מיכי אלפר, חבר מועצת העיר, על הסוגייה בה בוטלה ההקצאה לעמותה המפעילה בית ספר ממלכתי דתי בשל רישום כוזב ("זו רדיפה. יונה חזק על חלשים. העמותה נמצאת במבנה כדין והשקיעה 3 מיליון ₪ ואפילו לא נתנו לי 5 דקות להסביר את עמדתן של 107 תלמידות הלומדות שם"), ועמדתו כלפי ראש העיר ("מי שחזר לכיסא ראש העיר הוא אותו אחד שגרם עוולות למגזר לעיר ולאוכלוסיה החרדית. הוא הבטיח שישתנה, אבל הוא נשאר אותו דבר")

מערכת רדיו חיפה פרסום: 12:51 - 07/06/24