מערכת רדיו חיפה פרסום: 15:00 - 22/11/17
00:00 - 20:00
השידורים יתחדשו במוצאי יום כיפור
20:00 -