אתם בוחרים ואנחנו מדברים! באולפן: ליאב נחמני, ניסן קניאס ותומר לוי

מערכת ספורט רדיו חיפה פרסום: 15:55 - 24/10/19

https://www.facebook.com/hapanel/videos/694845404358223/