אתם בוחרים ואנחנו מדברים! באולפן: ליאב נחמני, ניסן קניאס ואיתי מרדכי

מערכת רדיו חיפה פרסום: 16:00 - 20/10/20