זאת לאחר שעד כה לא נמצא מועמד ראוי, ואחרי שבמכרז האחרון נפסל יגאל זאבי על ידי משרד הפנים, בין היתר בשל ניגוד עניינים בינו לבין יושב ראש החברה ויושב ראש ועדת האיתור, יעקב פיינגולד. שמשון עידו יחליף את פיינגולד בוועדת האיתור, כך שזאבי יגיש שוב את מועמדותו.

אודיה שווץ פרסום: 13:41 - 22/02/17
LIVE

06:00 - 07:00
הכל זהב
07:00 - 08:00
המוסיקה של רדיו חיפה
08:00 - 09:00
נדלניסט
09:00 - 10:00
המומחים
10:00 - 12:00
זירה חופשית
12:00 - 14:00
הפאנל
14:00 - 15:00
מאחורי הקלעים
15:00 - 22:00
המוסיקה של רדיו חיפה
22:00 - 00:00
מגה מיקס