ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי "בהתאם לחוזר מנכ"ל, המשרד אינו מאפשר יציאת תלמידים להפגנות מכל סוג שהוא במהלך יום לימודים". עם זאת ציינו במשרד החינוך, כי הם "מעודדים הנהלות בתי ספר לקיים פעילויות ושיח חינוכי ערכי בסוגיה הנ"ל".

אודיה שווץ פרסום: 13:52 - 23/02/17