בכוונת משרד הפנים לבחון את הוצאת מתחם בתי הזיקוק מרשותה של חיפה – ולהפוך אותו למועצה תעשייתית. על פי עמדת בז"ן, יצירת מועצה תעשייתית תאפשר להשקיע בתחזוקת המתחם. מנגד, עיריית חיפה והרשויות המקומיות הסמוכות מתנגדות למהלך, שכן כך תיפחת יכולתן לפקח על מתקני בז"ן.

אודיה שווץ פרסום: 13:10 - 02/03/17