במסמך העקרונות דורשים הארגונים והעירייה לבטל את תוספת זכויות הבנייה שאושרה לבז"ן. כמו כן הם דורשים לאמץ את גישת "בועה מוגדרת", שתבטיח את צמצום פליטות המזהמים במפרץ חיפה, ולחייב את בתי הזיקוק לשדרג מבחינה סביבתית ובטיחותית את המתקנים שבאחריותם.

אודיה שווץ פרסום: 12:24 - 13/03/17