המסמך הוגש ליושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ולדברי האן הוא אינו מציג חזון אחר למפרץ חיפה, הקובע בפירוש כי התעשייה הפטרוכימית ובראשה בז"ן תצטמצם בהדרגה, על בסיס תוכנית לאומית חדשה ובלוחות זמנים קצרים, ותוך יצירת מקורות תעסוקה חלופיים וטובים באזור לעובדי התעשייה.

אודיה שווץ פרסום: 12:27 - 13/03/17