מטרות הסקר הן לתת כלים לתכנון מערך התחבורה העתידי של מטרופולין חיפה וכלל התשתיות – מדרכות, כבישים, מעברי חציה, שבילי אופניים, תחנות אוטובוסים ועוד. הסקר יימשך כשנה, וישתתפו בו כ-7,000 משקי בית בכל אזור חיפה והצפון.

אודיה שווץ פרסום: 14:09 - 14/03/17