לטענתם, מדובר ב"מחדל בטיחותי ממדרגה ראשונה – של העירייה וכן של הקבלן והיזם. בעירייה הסבירו, כי הנושא מוכר וכי מדי יום עוברת שם ניידת שמפקחת על הנעשה. כמו כן מציינים בעירייה, כי המתחם מגודר ומוסיפים כי ניתנה הוראה לא להתחיל בעבודות עד שהילדים נכנסים לבית הספר.

אודיה שווץ פרסום: 12:59 - 15/03/17