לטענת פרקליטי החברה, ההחלטה על אישור הסגירה הוקראה בבית המשפט לעניינים עירוניים בחיפה, בנוכחות נציגי העירייה, ובהיעדרם של נציגי חיפה כימיקלים. נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, מוצאת שבחינה כוללת של דברי השופטת ג'אדה בסול, "לא מעלה שדעתה ננעלה" להכריע נגד חיפה כימיקלים.

מערכת רדיו חיפה פרסום: 10:39 - 16/03/17