מדובר במודל משותף למחוז חוף, תחנת זבולון וגורמי הרשות, במסגרתו מבוצעים על ידי קצין הבטיחות המחוזי בדיקות לאיתור מפגעים וקרינה, המסכנים את חיי הקשיש. בין השאר מדריכים שוטרי השיטור הקהילתי של התחנה את הקשישים בנושא מוגנות. איתור הקשישים מבוצע על ידי גורמי הרשות והרווחה, ובמידת הצורך אף מבוצעים תיקונים וסילוק מפגעים.

אודיה שווץ פרסום: 13:35 - 16/03/17