בין החלופות שייבדקו: ייבוא אמוניה באמצעות אונייה קטנה ומלאי נמוך במכל, או באמצעות הזרמה ישירה למפעל; ייבוא אמוניה באמצעות איזוטנקים מנמלי הים; וייבוא אמוניה מירדן.

אודיה שווץ פרסום: 12:16 - 20/03/17