בין החלופות שייבדקו: ייבוא אמוניה באמצעות אונייה קטנה ומלאי נמוך במכל, או באמצעות הזרמה ישירה למפעל; ייבוא אמוניה באמצעות איזוטנקים מנמלי הים; וייבוא אמוניה מירדן.

אודיה שווץ פרסום: 12:16 - 20/03/17
LIVE

06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
אקטואליה ב-9
10:00 - 12:00
המסיבה
12:00 - 14:00
הפרלמנט
14:00 - 15:00
ספורט ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 06:00
רצועת הלילה