הוועדה התכנסה בעקבות השריפה בכרמל, ודנה בשיקום השטחים שנשרפו, ותכנון וניהול השטחים הירוקים הקיימים והממשק שבין השטח הבנוי לשטח הפתוח. בעקבות המפגש יוגש לעירייה מסמך מסכם, שישמש את מקבלי ההחלטות.

אודיה שווץ פרסום: 13:06 - 21/03/17