הוועדים סבורים שרק מגשר מתאים יוכל לסייע לצדדים למצוא פתרון יצירתי למשבר, על רקע חילוקי דעות בעניין גביית שכר הלימוד – מהלך שעלול להביא לכך שהריאלי יהפוך לבית ספר פרטי.

אודיה שווץ פרסום: 13:14 - 22/03/17