בתרגיל יופעלו כוחות רבים ואמצעים מגוונים, במטרה לבחון את יכולת הגופים השונים לתת מענה לאירועים מסוג זה.

מערכת רדיו חיפה פרסום: 09:47 - 26/03/17