בהסתדרות מציינים, כי סגירת מכל האמוניה במפרץ חיפה תותיר עובדים רבים, חלקם ותיקים ביותר ומאזורים מוכי אבטלה, ללא פתרונות תעסוקה חלופיים.

אודיה שווץ פרסום: 11:14 - 28/03/17