בחברה מגיבים לפנייתו של יונה יהב לראש הממשלה, ואומרים כי המשבר כבר החל להשליך על התעשייה כולה. עוד הוסיפו בחברה, כי זה זמן מה שהם ממתינים לממשלה, שתבחר פתרון חלופי לייבוא מידי של אמוניה, ותנחה את החברה כיצד לפעול כדי להימנע מפגיעה בפרנסתן של אלפי משפחות בערב חג הפסח.

אודיה שווץ פרסום: 10:48 - 02/04/17