כזכור, בהחלטה הקודמת של בית המשפט, קבעה השופטת כי על חברת חיפה כימיקלים להגיש לוח זמנים – זאת בהתייחס להצעות ולחוות הדעת שהועלתה על ידי פרופ' קינן, שהעלה הצעות לריקון המכל.

אודיה שווץ פרסום: 09:15 - 06/04/17