ההורים מחו על התנאים שבהם לומדים הילדים ועל הצפיפות בכיתות, כשלצדם תלמידים שהניפו שלטים שעליהם נכתב "בנט, הבטחת – תקיים".

אודיה שווץ פרסום: 12:13 - 19/04/17