בכך נדחתה בקשת המדינה לפיה המכל ירוקן סופית רק בינואר 2018. בנוסף, קובעת ההחלטה כי פסק הדין המחוזי האוסר על הבאת אוניות אמוניה יישאר בתוקף. בעיריית חיפה מברכים

אודיה שווץ פרסום: 13:34 - 27/07/17

בית המשפט העליון החליט להאריך את מועד ריקון מכל האמוניה במפרץ חיפה. בהתאם להחלטה, המכל ירוקן סופית ובאופן מלא עד ה-18 בספטמבר השנה. "בכל שיטה בטיחותית שיאשר המשרד להגנת הסביבה".

יצוין כי ההחלטה התקבלה בניגוד לבקשת המדינה, שהציגה אתמול את עמדתה, להאריך את תקופת הריקון עד תחילת ינואר 2018 – באופן התומך בעמדת חיפה כימיקלים. בפסק הדין נכתב, בין השאר, כי "יש להדגיש שוב כי למכל אין היתר בנייה ולפעילות המערערת אין לכאורה גם רישיון עסק".

מכל האמוניה | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

בנוסף, הביעו השופטים תקווה כי הסיכון – שאתמול הוגדר כ"ממשי" – המרחף על תושבי חיפה והאזור וכן על איכות הסביבה – יוסר, וכי יגובש פתרון סביר עבור עובדי המפעל.

יצוין כי בהחלטתו קבע העליון, כי הערעור שהוגש על ידי חיפה כימיקלים יידחה, כך שפסק הדין המחוזי האוסר על הבאת אוניות אמוניה, מכל סוג ומין שהם, ייוותר על כנו. עוד נקבע, כי לאור התנהלותה של חיפה כימיקלים, אשר "עשתה דין לעצמה ולא פעלה לפי הוראות בתי המשפט השונים", היתר הרעלים שניתן לא יוארך מעבר ל-31 ביולי, אלא לצורך השלמת הריקון באופן סופי ומוחלט – וזאת עד למועד הריקון הסופי שנקבע. על פי העליון, כל הפתרונות שיוצגו על ידי המדינה חייבים להיות כפופים לדיני המכרזים, לדיני תכנון ובניה, לדיני התחרות ולצורכי המשק.

מעיריית חיפה נמסר: "אנו מברכים על כך שבית המשפט העליון דחה את עמדת המדינה, שדומה באופן 'מפליא' לעמדת חיפה כימיקלים, והורה על ריקון המכל בתוך חודש וחצי. אנו מפנים את הציבור לסעיף 40 ב' בפסק הדין, הקובע את שאנו חשים מזה זמן רב, ובו נאמר כי הרגולטור משנה את עמדתו ללא סיבה בהתאם לעמדתה של חיפה כימיקלים.

בהמשך הגיב גם ראש העירייה, יונה יהב, שמסר: "לאחר ביקורת חמורה, חוזרת ונשנית, מצד בית המשפט העליון נגד חיפה כימיקלים ונגד הרגולטור הממשלתי, אני קורא לשר הכלכלה אלי כהן להושיב את כלל הגורמים הרלוונטיים לשולחן עגול, ולחפש יחד פתרון. על כל הגורמים לפעול במהירות, בשקיפות ובניקיון כפיים, ללא סחבת וללא מניפולציות, על מנת לגלות אחריות ולמצוא את הדרך שתאפשר את ביטחונם המלא והמוחלט של תושבי חיפה והמפרץ, ואת המשך פעילותו של המפעל, ללא פגיעה בעובדיו ותוך הסתגלותו למציאות המשתנה".

ירון חנן, מסיעת "הירוקים בחיפה, מסר בתגובה: "מדובר בהחלטה נכונה ונבונה של השופטים. בית המשפט העליון לא קנה את כל התרגילים והמניפולציות בהם נקטו חיפה כימיקלים והממשלה לאורך הזמן בפרשה הממושכת הזו. כדי לנעול סופית את ההחלטה באופן שיקשה על התחכמויות נוספות מצד החברה והממשלה, צירף בית המשפט את היועץ המשפטי לממשלה, והטיל את כל האחריות לביצועה על השר להגנת הסביבה".