בכך קיבלה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, את הערר שהגישה עיריית חיפה

אודיה שווץ פרסום: 15:14 - 31/07/17

מתוכנית המתאר החדשה של חיפה נמחק סעיף, המאפשר תוספת תעשייה פטרוכימית במפרץ חיפה. בכך קיבלה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, את הערר שהגישה עיריית חיפה על החלטת הוועדה המחוזית, למתן תוקף לתוכנית. ערר העירייה התייחס והתנגד לסעיף שהתווסף לתוכנית, לפיו אחת ממטרותיה היא "שילוב תעשייה פטרוכימית משמעותית במרכזי התעסוקה במפרץ חיפה".

מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

בערר שהוגש על ידי העירייה נכתב, בין השאר: "עיריית חיפה עושה מאמצים לצמצם את משקלה של התעשייה הפטרוכימית ואת המפגעים הסביבתיים הנובעים ממנה. הגדרת אחת ממטרות התוכנית לפיתוח תעשייה פטרוכימית משמעותית אינה תואמת את הכוונות ארוכות הטווח והמאמצים, הננקטים על ידי העירייה".