על הנאשמים אף הוטלה התחייבות בהיקף מצטבר של 3.08 מיליון שקלים, להימנע מביצוע העבירות שבהן הורשעו, למשך שנתיים

אודיה שווץ פרסום: 12:53 - 02/08/17

חברת בתי זיקוק לנפט (בזן), שתי חברות נוספות שבבעלותה – כרמל אולפינים (כאו"ל) וגדיב – והמנכ"ל לשעבר של מגזר התעשייה בבזן, הודו והורשעו היום בבית משפט השלום בחיפה בעבירות שיוחסו להם, בכתבי האישום שהגיש נגדם המשרד להגנת הסביבה. בית המשפט גזר עליהם קנסות מצטברים בהיקף של 1.54 מיליון שקלים, והתחייבות בהיקף של 3.08 מיליון שקלים, להימנע מעבירות דומות במשך שנתיים.

הסדר הטיעון בשלושת התיקים המתנהלים בבית המשפט אושר היום על ידי סגנית הנשיא, השופטת אורית קנטור. את המשרד להגנת הסביבה ייצגו עורכות הדין אפרת נחמני בר ותהילה חדד.

את כתבי האישום הגיש המשרד להגנת הסביבה ביולי 2015, לאחר שבבדיקות פליטות מזהמים מארובה לאוויר שנערכו במפעלי הנאשמות ב-2011 נמצאו חריגות של פחמן חד חמצני, גופרית דו חמצנית, ותחמוצות חנקן, חלקן משמעותיות, מהערכים המרביים המותרים לפליטת מזהמים אלה.

מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

לאור חריגות אלה, שלח המשרד לשלוש החברות התראות על גרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר לפי חוק אוויר נקי, וזימן את מנהליהן לשימוע במחוז חיפה. בסיום השימוע, החליט המשרד לפתוח בחקירה פלילית נגד שלוש החברות, אשר נוהלה על ידי המשטרה הירוקה.

כתב האישום שהוגש נגד בזן כלל הפרה של הצו האישי גם בגין התעלמות ממושכת מדרישות המשרד להגנת הסביבה, להתקין אמצעים להפחתת פליטות ממכל אחסון המכיל MTBE – חומר אורגני, שחשיפה אליו עלולה לפגוע בבריאות. כמו כן, כלל כתב האישום נגד החברה עבירות של אי קיום צו פינוי רעלים, הפרת תנאים ואי סילוק פסולת חומרים מסוכנים כדין. זאת, בעקבות סיור פיקוח שערך המשרד ב-2012 ובו תועדה בוצה בהיקף של מאות חביות, מספר מכולות ומאות שקים – בהיקף המוערך בכ-28 אלף טונות – שנאגרו במפעל ולא פונו כנדרש, ובגין אי התקנת מתקן לטיפול בבוצה, על פי דרישת המשרד.

במסגרת הסדר הטיעון שאישר בית המשפט, נגזר על בזן קנס של 600 אלף שקלים והתחייבות בסך כולל של 1.2 מיליון שקלים, להימנע מביצוע העבירות שבהן הורשעה למשך שנתיים. על כאו"ל וגדיב הוטל קנס של 450 אלף שקלים, לכל אחת, והתחייבות בסך 900 אלף שקלים, להימנע מביצוע העבירות שבהן הורשעו למשך שנתיים; על מנכ"ל מגזר התעשייה בבזן במועדים הרלוונטיים, ומי שהיה אחראי על קביעת המדיניות התפעולית של מפעלי הקבוצה, נגזר קנס של 40 אלף שקלים, וכן התחייבות של 80 אלף שקלים, להימנע מביצוע העבירות שבהן הורשע למשך שנתיים.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "אנחנו מברכים על ההרשעה בבית המשפט, בהתאם לעקרון 'המזהם משלם' שמוביל המשרד. גם בעתיד נשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו, כדי להפחית זיהומים וסיכונים לתושבי הארץ כולה ותושבי חיפה, ונמשיך בפיקוח ואכיפה הדוקים כדי לאתר מקרים מסוג זה ולמצות את הדין עם המזהמים".