החטיבות העליונות הזוכות: אולפנת צביה, אליאנס, בית הספר האיטלקי, בסמת, הריאלי העברי, מקיף עירוני קרית חיים, עירוני ו' ועירוני יבנה. התגמול הכספי למורים: בין 8,000-3,000 שקלים

אודיה שווץ פרסום: 22:27 - 14/08/17

שמונה בתי ספר ממחוז חיפה, הוכרזו הערב ברשימת מצטייני משרד החינוך לשנת תשע"ז. בסך הכל נמצאות ברשימה, הכוללת חטיבות עליונות בלבד, 285 בתי ספר ברחבי הארץ, שהצטיינו בשנת הלימודים החולפת בתחום הערכי, החברתי והלימודי.

השמונה הם אולפנת צביה, אליאנס, בית הספר האיטלקי, בסמת, התיכון הריאלי העברי, מקיף עירוני קרית חיים, עירוני ו' ועירוני יבנה. לאור הישגיהם, יתוגמלו המורים בבתי הספר הזוכים בפרס כספי, הנע בין 3,000 שקלים לכ-8,000 שקלים. הבחירה נעשתה מבין 714 חטיבות עליונות בישראל, הזכאיות לתגמול, והתקבלה על סמך חישוב של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו אותם מוסדות חינוך באותם מדדים, ובהשוואה להישגיהם בשנה הקודמת.

ד"ר סער הראל, מנהל המחוז | צילום: שירות רדיו חיפה

מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך, ד"ר סער הראל: "התגמול הדיפרנציאלי הוא ההזדמנות להוקיר את צוותי החינוך על פעילותם לחינוך לערכים, לגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי או לאומי, ועל חינוך לטוהר הבחינות ולהגינות ולתרומה לחברה. התגמול הדיפרנציאלי מתגמל בתי ספר הקולטים תלמידים ממגוון רקעים רחב, ואשר פועלים למניעת נשירה וקידום התלמיד על פי יכולותיו, ולא רק בממד של זכאות לבגרות. משרד החינוך מתגמל מורים על מצוינות לימודית ועידוד לומדים ללמוד מקצועות מוגברים, ועל הוראה איכותית והוראה מוגברת של מקצועות מדעיים והומניסטיים".