בעתירה, שהוגשה על ידי היועמ"ש של עיריית חיפה, נכתב כי מדובר בתוכנית רגישה, הטומנת בחובה סיכונים ויש לה השפעה על איכות הסביבה ובריאות הציבור

אודיה שווץ פרסום: 09:52 - 15/08/17

הרשויות המקומיות הסמוכות לבזן, עתרו לבית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים, נגד ההחלטה לאשר את התוכנית להסדרת והרחבת מתחם בתי הזיקוק. את העתירה הגישו עיריות חיפה, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית ים, קרית טבעון, והמועצה האזורית זבולון. בעתירתן הן מבקשות לבטל את הוראות התוכנית, ולקבוע כי בפרסומה מלכתחילה לא הוזכרה תוספת זכויות להרחבת בתי הזיקוק – ועל כן לא ניתן לאשרה במתכונתה הנוכחית.

מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

בעתירה, שהוגשה על ידי היועצת המשפטית של עיריית חיפה, עו"ד ימית קליין, נכתב בין השאר: "לאור הרגישות הרבה, הסיכונים הפוטנציאלים, ההשפעה המשמעותית על איכות הסביבה ובריאות הציבור, חוסר הוודאות – ומאידך, הרחבה שיטתית של המידע העומד לרשות מקבלי ההחלטות ככל שעובר הזמן, אין לאשר באופן עקרוני הרחבה של בתי הזיקוק, בוודאי לא בשיעור הבלתי מבוטל שאושר בתוכנית זו – מבלי שידוע מהם המתקנים שמבקשים להקים ומבלי שמתקיים לגביהם דיון תכנוני על כל המשתמע – תסקירי השפעה על הסביבה, התנגדות, מנגנוני הערר הפנימיים וכו'".

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "אנו דורשים מהממשלה ומכל מוסדות התכנון, לפעול לצמצום מידי בהיקף המתקנים המזהמים והקטנת זיהום האוויר. אנו סומכים את ידינו על בית המשפט כי יבטל את הוראות התכנית שיכולות להוות פגיעה בבריאותם ושלומם של כמיליון תושבי מדינת ישראל. נמשיך להיאבק בתקיפות ובנחישות כנגד כל פעולה אשר תפגע באיכות חייהם של תושבי מטרופולין חיפה. לא נסכים להרחבת בזן ולו במטר אחד נוסף".

ראש עיריית נשר, אבי בינמו: "החלטנו לשלב יחד כוחות, כי מדובר בתוכנית בעלת משמעות מרחיקת לכת מבחינת איכות הסביבה, בריאות הציבור ועתיד האזור. אנחנו בעד תעשייה, תעסוקה ופיתוח אזורי; אנחנו גם מחויבים לגלות אחריות ולדאוג להמשך פרנסתם של העובדים – אך הכל בכפוף לאישור ובדיקת כל מתקן ומתקן, ועמידתו בתנאי תקן ובטיחות מהמחמירים ביותר שקיימים, וזאת למען בריאות וטובת התושבים".

ראש עיריית קרית אתא, יעקב פרץ: ״אנו דורשים הסדרה כוללת בנושא הרחבת בזן, באופן שיאפשר הקמת מתקנים בטיחותיים ושמירה מקסימלית על איכות חיי התושבים. כל מפעל חדש שיצטרך לקום במסגרת מתחם בזן יהיה חייב לפעול במסגרת תכנית נפרדת, תוך בדיקה קפדנית של כל גורמי התכנון והרגולציה. אני מקווה כי בזן אכן יפעלו בהתאם להסכמים עימם״.

ראש עיריית קריית ביאליק, אלי דוקורסקי: "אני מתנגד להרחבת שטחי הפעילות של התעשיות המזהמות. על בזן לשדרג ולהחליף את המתקנים הישנים וטוב יעשו אם יתמקדו בכך. אנו נאבקים על חייהם ואיכות חייהם וסביבתם של תושבינו".

ראש המועצה האזורית זבולון, דב ישורון: "המועצה האזורית זבולון מציבה בראש סדרי העדיפויות את תחום איכות הסביבה ולכן, מצאה לנכון להצטרף לעתירה המבקשת לחייב את בזן לפעול להפחתה משמעותית של הזיהום כתוצאה מהפעילות במתקניה".