נתונים מרשימים לעיר באתר "שקיפות בחינוך", שפרסם הבוקר לראשונה משרד החינוך על אודות כלל רשויות מקומיות ברחבי הארץ

אודיה שווץ פרסום: 08:16 - 22/08/17

משרד החינוך פרסם הבוקר את האתר "שקיפות בחינוך", הכולל לראשונה נתונים על אודות כלל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ, ושל כל בתי הספר העל יסודיים.

נתונים מרשימים בחיפה | צילום: Shutterstock

מהנתונים עולה, כי אחוז הבגרות לשנת 2016 מהלומדים בחיפה עומד על 80.8 אחוז, ובנשר – 93.4 אחוז. בנוסף, אחוז התלמידים בעלי בגרות של חמש יחידות בכל המקצועות עומד בחיפה על 13.7, גבוה יותר מאשר בקריות ובנשר. אחוז המתמידים בחיפה הוא הגבוה ביותר, ועומד על 90.5; ואילו אחוז הנשירה בחיפה הוא 1.2, לעומת 0.3 אחוזים בנשר.

נתונים נוספים שפורסמו: התקציב הכללי של החינוך בחיפה: 1.16 מיליארד שקלים. מספר התלמידים בבתי הספר: 41,966. עלות ממוצעת לתלמיד: 19,292 שקלים. ממוצע תלמידים בכיתה: 24.9. שיעור המורים בעלי תואר שני ומעלה: 48.4 אחוז.