חוק שמירת הסדר והניקיון יאפשר לפקחי עירוניים להטיל קנסות של עד 8,000 שקלים. הסנקציות החדשות נועדו להרתיע בעיקר משליכי פסולת בנייה, הפוגעים בסביבה ובטבע

אודיה שווץ פרסום: 12:56 - 06/09/17

מועצת העיר חיפה אימצה אמש את חוק שמירת הניקיון – תשמ"ד 1984, המעניק לעירייה סמכויות נרחבות להטלת סנקציות חריפות נגד המשליכים פסולת ברשות הרבים. עד כה פעלה העירייה מכוח חוק העזר העירוני "שמירת הסדר והניקיון", שאיפשר לפקחי העירייה להטיל קנסות כספיים בסך 730 שקלים בלבד. עם אימוץ החוק, הורחבו הסמכויות – שהיו נתונות עד כה למשטרת ישראל ולמשטרה הירוקה בלבד – גם למפקחי העירייה.

חוק שמירת הניקיון מאפשר הטלת קנסות בשיעורים משתנים, בין 1,000 ל–8,000 שקלים; הגשת כתבי אישום בבקשה להטלת עונשים כספים בסך 226 אלף שקלים לאנשים פרטיים, ו-904 אלף שקלים לתאגידים; וכן מאפשר החוק פסילת רישיונות רכב והחרמת רכבים ומשאיות מהם מושלכת פסולת.

שומרים על העיר נקייה | צילום: Shutterstock

בדברי ההסבר לאימוץ החוק שניתן לחברי מועצת העיר על ידי היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד ימית קליין והיועץ המשפטי למינהל התפעול, עו"ד איציק זכאי, נאמר כי החמרת הסנקציות נועדו להתריע בעיקר את אלו המשליכים פסולת בניה במקומות אסורים, תוך גרימת נזקים בלתי הפיכים לוואדיות ולערכי הטבע המצויים בהם, וזאת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות התשס"ח – 2008, שנועד להגביר את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בנושאי איכות סביבה.

בין הסמכויות המוענקת לעירייה במסגרת החוק: סמכות כניסה למקום בו מתבצעת העבירה – למעט כניסה למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט; ניהול חקירה והגשת כתבי אישום פלילים, העלולים להביא לעונשי מאסר וקנסות כספיים גבוהים; תפיסת חפצים הקשורים לעבירה, לרבות כלי רכב; וסמכות חיפוש ועיכוב החשודים עד להגעת המשטרה.