כמות השמן שהוזרמה לים במהלך האירוע שהתרחש באוגוסט 2015: בין שמונה לעשרה טונות

אודיה שווץ פרסום: 13:59 - 24/09/17

בעקבות כתבי אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה נגד חברת צים שירותי ספנות, שהפעילה אונייה שזיהמה מי ים בשמן; נגד בעלת האונייה, חברת Kateland Navigation SA; ונגד רב החובל של והמכונאי הראשי שלה, הרשיע בית משפט השלום בחיפה שלושה מהנאשמים.

על חברת Kateland Navigation SA הטילה סגנית נשיא בית המשפט, השופטת אורית קנטור, קנס בסך של 15 אחף שקלים, והתחייבות כספית בסך של 100 אלף שקל, לפיה עליה להימנע מלעבור על אחת מהעבירות שבגינן הורשעה, למשך שנתיים. בנוסף, הטיל בית המשפט על חברת צים קנס בסך של 300 אלף שקל, ואת המכונאי הראשי קנס בסכום של 25 אלף שקל או ארבעה חודשי מאסר, והתחייבות כספית בסך 25 אלף שקל, לפיה יימנע מלעבור על אחת העבירות שבגינן הורשע, גם כן למשך שנתיים.

זיהום מי ים | צילום: שרון עדי, המשרד להגנת הסביבה

המקרה הנדון אירע באוגוסט 2015, עת עגנה האונייה Zim Vancouver בנמל חיפה ותדלקה. לפני התדלוק ובעת התדלוק, לא וידא צוות האונייה כי פתחי הניקוז בסיפון הספינה סגורים – דבר המנוגד לתקנות הנמלים ולנוהלי החברה. במהלך התדלוק פרץ שמן (דלק) מצינור האוורור של שני מכלי דלק, הציף את מאצרת התדלוק, וגלש וזרם לפתחי הניקוז שהיו פתוחים – ודרכם גלש לים ולרשות הרבים. כמות השמן שהגיעה לים מוערכת בכשמונה עד עשרה טונות.

שמונה-עשרה טונות שמן | צילום: שרון עדי, המשרד להגנת הסביבה

מחברת צים נמסר, כי ״מדובר באירוע חריג משנת 2015, שנגרם עקב תקלה שנבעה מטעות אנוש. צים ערכה בדיקה פנימית מידית והפיקה מסקנות מהאירוע, למניעת הישנותו. צים פועלת על פי התקנות הבינלאומיות המחמירות ביותר בנושא מניעת זיהום ים, ומפעילה מערכות פיקוח וניטור מתקדמות בכל אניותיה. הגנה על הסביבה הימית היא מערכי היסוד של החברה, כחלק מתפיסת האחריות התאגידית שלה״.