בדיקה שערכה העירייה מגלה, כי בחמש השנים האחרונות חלה עלייה דרסטית במספר הדירות הנמצאות בבעלות צעירים. יונה יהב: "חיפה הפכה לאטרקציה נדל"נית"

אודיה שווץ פרסום: 13:32 - 15/11/17

בדיקה שערכה עיריית חיפה, המסתמכת על נתוני מרשם האוכלוסין והארנונה, מגלה כי בחמש השנים האחרונות חלה עלייה דרסטית במספר הדירות הנמצאות בבעלות צעירים, במהלך השנים 2013-2017. על פי תוצאות הבדיקה, בשנת 2013 עמד מספר הדירות שהוחזקו בבעלות פרטית על 70,570, כאשר 17 אחוז מתוכן היו בבעלות צעירים בגילאי 18-45. בשנת 2017 עלה מספר הדירות המוחזקות בבעלות בעיר ל-71,770, כאשר 22 אחוז מתוכן מוחזקות על ידי צעירים. נתונים אלו מצביעים על עלייה של 32 אחוז במספר הדירות שבבעלותם של תושבים צעירים. יצוין, כי מסך בעלי הדירות הצעירים, כ-80 אחוז הם זוגות נשואים, כ-14 אחוז רווקים, כשבעה אחוזים גרושים והשאר אלמנים.

חיפה | צילום: ענבר פינק

בין השנים 2013-2017 חלה גם עלייה של 27 אחוז במספר הדירות המוחזקות בשכירות על ידי צעירים בחיפה. בשנת 2013 עמד מספר הדירות בחיפה, שהוחזקו בשכירות, על יותר מ-41 אלף, כאשר 33 אחוז מתוכן הושכרו על ידי צעירים. החל משנה זו ועד לשנת 2017, חל גידול עקבי במספר הדירות המוחזקות בשכירות  על ידי צעירים בגילאים 18-45, ומגיע  לכדי 40 אחוז מסך הדירות המושכרות בעיר בשנת 2017.

תוצאות הבדיקה אף מראות, כי מבין כלל התושבים החדשים שעברו לגור בחיפה בשנים 2015-2017, היוו הזוגות הצעירים קרוב ל-40 אחוז. יותר ממחצית מהזוגות הצעירים שעברו לגור בחיפה במהלך אותן שנים, 55 אחוז, בחרו לרכוש דירה, ואילו 45 אחוז בחרו לשכור. המחקר בחן גם את העדפות המגורים של הזוגות הצעירים שנכנסו לעיר, ומצא כי מרביתם העדיפו להתגורר בשכונת הדר, בקרית חיים וקרית שמואל, במערב חיפה ובכרמל.

"חיפה היא אטרקציה נדל"נית לצעירים", הגיב ראש העירייה יונה יהב, "בחיפה, בניגוד למרכז, אפשר למצוא דירות חדשות וטובות במחירים זולים. ההתחדשות העירונית הרחבה מביאה את הזוגות הצעירים לשכונות המתחדשות בהם הם מוצאים תחבורה נוחה, נגישות ומערכת חינוך איכותית. בנוסף, הרחבת פארק ההייטק מת"מ והוספתו של פארק חדש ליד השכונות החדשות בעיר, כגון נאות פרס, מעודדות משפחות צעירות לעבור לגור ליד מקומות העבודה בתנאים אופטימליים ונוחים".