חוקרים מהאוניברסיטה הגישו לוועדה הגאוגרפית את עמדתם בנושא הפיכת מתחם בזן למועצה תעשייתית: "תפגע באיכות הסביבה, בכלכלה ובמהותה של הדמוקרטיה"

אודיה שווץ פרסום: 10:38 - 20/11/17
מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

"הקמת מועצה תעשייתית היא צעד לא נכון, שגוי מיסודו, שיש למנוע", כך קובעים חוקרים מהמרכז לניהול ולמדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה. אתמול הגישו החוקרים נייר עמדה לחברי הוועדה הגאוגרפית חיפה, שדנה בהפיכת מתחם בזן למועצה תעשייתי עצמאית. לדבריהם, "בחיפוש שערכנו לא מצאנו ולו דוגמה אחת בעולם להקמת מועצת מקומית תעשייתית", וכי מועצה שכזו תביא לפגיעה באיכות הסביבה, בכלכלה המקומית, במקורות ההכנסה ובעצמאות הכלכלית של הרשויות המקומיות. מעבר להיבטים של איכות הסביבה, טוענים החוקרים כי הקמת מועצה תעשייתית תפגע במהותה של הדמוקרטיה המקומית ובאמון של האזרח בממשל המקומי ובפוליטיקה המקומית, תחליש את כוחן של הרשויות המקומיות ותחליש משמעותית את מעמדן הכלכלי של הרשויות, שיפסיקו לקבל את תשלומי הארנונה מבזן.