מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "נלמד את ההחלטה ונגבש את המשך דרכי הפעולה לשמירה על ביטחונם של כמיליון מתושבי המטרופולין, וזאת לאור ההסתייגויות שעלו ביחס לעבודת הוועדה"

אודיה שווץ פרסום: 10:15 - 18/12/17

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-בטחוני, א"ש) החליטה אתמול פה אחד לקבל את המלצות ומסקנות "הוועדה לבחינת עמידתן של החלופות לייבוא האמוניה לישראל בטווח הזמן הקרוב". המלצות הוועדה נסמכו באופן מלא על סקירות מקצועיות ועמדות כתובות של הגופים הביטחוניים, שסקרו בפני חבריה את האיומים השונים, סבירות התממשותם וכן את המענה הקיים בידי הרשויות המוסמכות להגנה מפניהם. לאור עמדות הגופים הביטחוניים נקבע, כי שלוש החלופות לייבוא אמוניה לטווח הזמן הקרוב שנמצאו קבילות על ידי המשרד להגנת הסביבה, קבילות גם מהבחינה הביטחונית.

מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

בנוסף, החליטו חברי הקבינט לקבל את המלצת הוועדה, המבוססת אף היא על עמדות הגורמים הביטחוניים, לפיה קיימת עדיפות ביטחונית מסוימת לחלופה של יבוא אמוניה באמצעות אנייה קטנה בהזרמה ישירה. יצוין כי נציג עיריית חיפה ונציג עמותת צלול, שהיו חברים בוועדה, בחרו לפרוש ממנה לאחר סיום עבודתה ולפני שמסקנותיה הוגשו לקבינט, תוך שהם מתנגדים להמלצותיה ולמסקנותיה.

מהעירייה נמסר בתגובה: "נלמד את ההחלטה ונגבש את המשך דרכי הפעולה לשמירה על ביטחונם של כמיליון מתושבי המטרופולין, וזאת לאור ההסתייגויות שעלו ביחס לעבודת הוועדה".