לבקשת רשות נחל הקישון נפרשו סופגי דלק לאורך הנחל כדי למנוע התפשטות הזיהום, ונערכה בדיקה לאיתור מקור הזיהום

מערכת רדיו חיפה פרסום: 13:56 - 03/01/18

זיהום דלק התגלה הבוקר בנחל הקישון. ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון, אלון בן מאיר, זיהה הבוקר פלומת דלק צפה על פני המים, באזור מתחם בזן. בעקבות כך, ערך סיור על מנת להתחקות אחר מקור הזיהום ומידת התפשטותו בנחל, כאשר פלומת הדלק נצפתה לאורך הנחל, מאזור קרית חרושת בקרית טבעון ועד אזור גשר ההסתדרות בחיפה. שרידי דלק נמצאו במוצא הניקוז של חוות מכלי הדלק בקרית חרושת, ונלקחו לדגימה.

נחל הקישון, הבוקר | צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון

לדרישת רשות נחל הקישון, פרש צוות החירום של תש"ן סופגי דלק לאורך הנחל, על מנת לתחם ולמנוע התפשטות זיהום פלומת הדלק שבמים. בנוסף, מבצעת תש"ן בדיקה לצורך ברור ואיתור מקור הזיהום. הודעה על דבר אירוע הזיהום נמסרה למוקד הסביבה, ליחידה להגנת הסביבה הימית ולמשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה ולתש"ן. מנכ"לית רשות נחל הקישון, שרון נסים: "הרשות תמשיך ותעקוב אחר אירוע הזיהום והשפעתו על המערכת האקולוגית האקווטית בנחל ובסביבתו, ותפקח על פעולות הטיפול בזיהום".