הדלק, מסוג מזוט, פרץ מאונייה הנושאת את דגל פנמה. המשרד להגנת הסביבה פתח בחקירה פלילית

אודיה שווץ פרסום: 17:33 - 04/03/18

בסביבות השעה 14:00, פרץ מזוט מאוניה ברציף הקישון בנמל חיפה. האירוע מוגדר כ-Tier-1; כלומר, אירוע פנימי בתוך הנמל, ללא השפעה מחוץ לאזור הנמל. צוותים של הנמל ביצעו פעולה שנועדה לחסום ולשאוב את הדלק שזרם לים.
בנוסף, אנשי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה, עלו על האונייה במטרה לברר את נסיבות האירוע, ופתחו בחקירה פלילית. יצוין, כי האוניה עצורה על ידי מפקחי המשרד עד להודעה חדשה.
שם האוניה הוא Moraz, והיא נושאת דגל פנמה.

צילום: דן בירון, היחידה הארצית להגנת הסביבה 
צילום: דן בירון, היחידה הארצית להגנת הסביבה