ניצחון לבזן: בימה"ש המחוזי קבע, כי "טבעי לאשר תוכנית שתסדיר את הקיים במתחם, תוך פתח להתחדשותו, בכפוף לשמירה על האינטרסים הנוגדים"

אודיה שווץ פרסום: 10:21 - 11/03/18

ניצחון לבזן: בית המשפט המחוזי בחיפה דחה פה אחד את העתירות שהוגשו על ידי עיריית חיפה ורשויות מקומיות נוספות באזור, נגד אישור תוכנית בניין עיר (תב"ע) של מתחם בזן. השופטים דחו את כל הטיעונים שהועלו נגד אישור התוכנית, וקבעו בהחלטתם, כי "אך טבעי לאשר את התוכנית כתוכנית שמסדירה את הקיים במתחם, תוך פתח להתחדשותו, זאת בכפוף לשמירה על האינטרסים הנוגדים, לרבות בענייני איכות הסביבה ובריאות הציבור". כזכור, העתירות הוגשו לבית המשפט בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מחודש יוני האחרון, לאשר תוספת של חמישה אחוזים למתחם בזן. התוספת תאפשר לקבוצת בזן להתאים עצמה לשווקים מתפתחים ולמציאות משתנה, זאת באמצעות החלפה ושדרוג מתקניה, לצד המשך הקמת מתקנים המאפשרים את השמירה וההגנה על איכות הסביבה.

מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

"התרשמנו כי הוראות התוכנית בנוסח הסופי שאושר, מספקות מענה סביר להיבטים השונים הנובעים מהתוכנית, ובמיוחד לנושא ההגנה על הסביבה", נכתב בהחלטה, "מעבר לתנאים ולמגבלות שעל קיומם אמונים גורמי התכנון והרישוי הרלוונטיים, התוכנית מאפשרת פיקוח נוסף שנעשה על ידי הציבור באמצעות זכות השגה שניתנה לו באופן חריג, באמצעותה יוכל לעקוב ולהשגיח על ביצוע הוראות התוכנית".

מעמותת "אזרחים למען הסביבה" נמסר: "ההחלטה מראה את הניתוק בין מערכת בתי המשפט לבין המוסדות שאמורים לשמור על בריאות הציבור ובין הציבור עצמו, ואת אי היכולת של בתי המשפט להיות שומר סף. בית המשפט אומר במפורש שהוא סומך על החלטות הגורמים המקצועיים, ועל כך שהם יפקחו על יישום הוראות התוכנית ועמידה בתקנים בעתיד, אבל הציבור כבר יודע שזה לא המצב. גם כיום יש תקנים ודרישות מחמירים יחסית למפעלים הגדולים, אבל אין מי שיבטיח עמידה בהן ואין מי שיעניש כשיש חריגות ותקלות, ולכן בפועל הציבור יישאר שבוי ביחסי הכוח בין התעשייה לשלטון, שלרוב מוכרעים לטובת התעשייה ולא לטובת הציבור, שנשאר חשוף לזיהום סביבתי ונזק בריאותי חריגים שצפויים לגדול בעתיד".

עו"ד ליהיא גולדנברג, מעמותת "אדם טבע ודין": "פסיקת בית המשפט מתעלמת מחוות הדעת המקצועיות שניתנו לאורך תהליך התכנוני של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, ולכן היא שגויה. אנו מצרים על כך שבעשותו כן, בחר בית המשפט לתמוך באינטרסים צרים על פני בריאות הציבור והגנה על איכות החיים של תושבי מפרץ חיפה. נמשיך ונילחם בהחלטה שגויה להרחבת בתי הזיקוק, ובכוונתנו לערער על הפסיקה לבית המשפט העליון".