חשיפה: בית הקפה, הפועל בשכונת רמת בגין, היה היחיד שניגש למכרז שפרסמה העירייה. בהמשך יתפרסם מכרז להפעלת שלושה מזנונים נוספים

אודיה שווץ פרסום: 13:19 - 23/04/18
קפה מנחם | צילום: באדיבות קפה מנחם
קפה מנחם, רמת בגין | צילום: גיא גידלי

"קפה מנחם", הפועל בשכונת רמת בגין, זכה במכרז להפעלת שני מזנונים בגני שעשועים בעיר – בגן חסידי אומות העולם ברמת אלון, ובגן בית העם בקרית חיים. לרדיו חיפה נודע, כי "קפה מנחם" היה למעשה היחיד שניגש למכרז שפרסמה העירייה, זאת לאחר שסגן ראש העיר שי אבוחצירה ביקש למנוע את הפעלתם של המזנונים החדשים על ידי רשת של בתי קפה. אלא שכעת, עם זכייתו של "קפה מנחם", תהפוך החברה לרשת לכל דבר.

לדברי אבוחצירה, "יש להקל על התנאים במכרז ולאפשר ליזמים צעירים וחדשים ליהנות מהרפורמה החשובה של העירייה. אני שמח שהעליתי את הנושא, ובכך מנעתי השתלטות על כל המזנונים". יצוין כי המכרז יועד להפעלתם של חמישה מזנונים, שבשניים מהם כאמור זכה קפה מנחם, ובהמשך צפוי להתפרסם מכרז נוסף. על פי תנאי המכרז, ניתן להגיש הצעה להפעלת עד שני מזנונים מהרשימה שהציגה העירייה, כאשר על המציע לפרט לאיזה מהמזנונים מתייחסת הצעתו.

מהחברה הכלכלית נמסר: "קפה מנחם יפעיל שני מזנונים. בימים אלה מטופלים הנושאים המינהלתיים, ובהתאם ייקבע לוח הזמנים להקמת המזנונים ולהפעלתם".